Liderlik Felsefemiz;

İbrahim Polat Holding şirketlerinin her biri, yaratılan samimi çalışma ortamı sayesinde, tüm çalışanımızın kendilerini aileden biri gibi hissetmeleri ve geleceklerini şirket geleceği ile bir görmelerini sağlayan bir yönetim anlayışı ile yürütmektir. 

Etik Felsefemiz;
 
Hangi ortam ve şart atında olursa olsun sadakat ve dürüstlüğün her şeyin üstünde tutulması ve korunması gerekliliğini vazgeçilmez kılmaktır.   
 
Kalite Felsefemiz;
 
Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin en yüksek kalitede olması için belirlenen kalite hedeflerinin sürekli daha ileriye götürülmesi için sürekli olarak gelişmesi ve güncellenmesini sağlanmasıdır. 
Organizasyon Felsefemiz; Globalleşmeye odaklanan tüm şirketlerimizde yüksek kaliteyi en hızlı ve ekonomik şekilde sağlamaya odaklı, minimum hiyerarşi ve maksimum fırsat eşitliği ile sağlamayı hedefleyen yatay bir organizasyondur.